Regionální bezpečnostní služba

 

S námi nebudete na zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku

sami

Regionální bezpečností službu Adduco provozujeme více než dva roky, nyní již v patnácti obcích. Služba je určena především obcím, které nemají městskou policii a které trápí narušování veřejného pořádku, kriminalita, zejména ta pouliční, či nedodržování místních vyhlášek daných obcí.

Nejsme policií a policií nikdy nebudeme, neměříme rychlost ani nedáváme pokuty. Naše činnost má především preventivní a nerepresivní charakter. Aktivně komunikujeme s občany, upozorňujeme na případná protiprávní jednání a zabezpečujeme obnovení pokojného stavu. V odůvodněných případech protiprávní jednání dokumentujeme a předáváme k řešení příslušnému orgánu. Případného pachatele jsme, samozřejmě, schopni na místě zadržet.

Nabízíme spolupráci, která Vám, díky vyškoleným profesionálům v oboru ochrany veřejného pořádku, dopravy a kriminalistiky, pomůže při zajišťování záležitostí bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku, které spadají do samostatné působnosti obce. Dále se zaměřujeme na ochranu obecního majetku, na dodržování obecně závazných vyhlášek obce, na prevenci kriminality a další úkoly dle požadavku obce. Používáme moderní i léty osvědčené metody, úzce spolupracujeme s Policií ČR, které jsme nápomocni k objasnění přestupků či trestných činů, a umíme tak efektivně řešit většinu bezpečnostních problémů obce.

Nečekejte ozbrojenou hlídku s neprůstřelnými vestami. Službu vykonáváme zejména formou dvoučlenných hlídek ve stejnokrojích se služebním vozidlem. V obci se vyskytujeme nepravidelně a v rámci této přítomnosti působíme preventivně, komunikujeme s občany obce, kontrolujeme problémová místa, zájmové objekty, chatové oblasti atd.

Je totiž prokázaným faktem, že obcím a místům, kde lze očekávat přítomnost nějaké bezpečnostní složky, se pachatelé vyhýbají. Výskyt zejména pouliční kriminality klesá a je tam bezpečněji.

Pole naší působnosti rozšiřujeme i odpovídajícím vybavením, které průběžně doplňujeme dle potřeb našich zákazníků – služební vozidlo určené i do terénu je vybaveno defibrilátorem, šesti kilovým hasicím přístrojem, záznamovou technikou, přístrojem pro noční vidění zn. FLIR, magnetickým hledáčkem ovládaným z kabiny vozu, tabletem umožňujícím např. lustraci registrační značky vozidla ve veřejné policejní databázi odcizených vozidel, účinnými obrannými prostředky apod.

Spolupracujeme na základě jednoduché příkazní smlouvy s předem dohodnutým měsíčním paušálem. Naším cílem je být pro obec partnerem a oporou ve všech otázkách bezpečnosti. Obcím, které nemají příslušný aparát, nabízíme i poradenství, například s tvorbou obecně závazných vyhlášek, s dopravní problematikou apod.

Statistické vyjádření úspěšnosti naší služby je složité, ale faktem je, že v obcích a chatových oblastech, kde sloužíme, kriminalita klesla. A to je také důvodem, proč tvrdíme, že Regionální bezpečností služba ADDUCO je v oblasti bezpečnosti plnohodnotným partnerem obcím s počtem obyvatel do 8 tisíc.

Rychlý kontakt

Telefon: +420 602 475 560

E-mail: info@adduco.cz

 

 

Pokud máte jakýkoli dotaz, kontaktujte nás

Formulář byl odeslán"; } else { if (isset($cap)) { echo "
Formulář nebyl odeslán, pravděpodobně jste nezadali všechny pole či špatně zadali kontrolní součet!
"; } } ?>

Jméno:

E-mail:

Telefon:

Kolik je 2+3?

Váš dotaz: